1. การสร้างความรับผิดชอบ

ซึ่งในการสร้างความรับผิดชอบนี้ไม่เพียงแค่ตัวพนักงานเท่านั้น เพราะเจ้าของโรงงานก็ต้องมีความรับผิดชอบมากด้วยเช่นกัน

2. ความไม่ประมาท

ทุกคนที่ทำหน้าที่ในโรงงานต่างก็มีความสำคัญด้วยกันทั้งนั้น ดังนั้นควรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาท สุขภาพร่างกายและจิตใจจะต้องพร้อมในการปฎิบัติงาน จะต้องมีสติอยู่เสมอขณะที่ทำงาน และพร้อมที่จะรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่อาจขึ้นได้ตลอดเวลา และต้องปฎิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

3. ความสะอาด

ความสะอาดภายในโรงงานจะส่งผลต่อสุขภาพของคนภายในโรงงาน เพราะนอกจากจะทำให้พนักงานสุขภาพดีแล้ว ผลงานที่ออกมาก็จะดีเยี่ยมตามไปด้วย

4. หลัก 3 EE – Engineering

เป็นการใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในการดูแล คำนวณ หรือออกแบบเครื่องจักร ให้มีสภาพการใช้งานที่ปลอดภัยมากที่สุด เพื่อสวัสดิภาพของพนักงาน และคุณภาพของงานที่ออกมา

E – Education

การให้ความรู้ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโรงงาน เกี่ยวกับความปลอดภัยต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัย และช่วยลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นขณะปฎิบัติงาน ทั้งพร้อมที่จะรับมือหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง

E – Enforcement

เป็นการกำหนดมาตรการในการปฎิบัติตน ให้คนในโรงงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยทุกคนจะต้องทำตาม หากมีใครฝ่าฝืนอาจจะต้องวิธีในการลงโทษตามความเหมาะสม

ช่องทางการติดต่อ

ที่อยู่: บริษัท ที.เอ็ม.เค.เบสท์ กรีน มิราเคิล จำกัด 

49/4 ม.4 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

โทรศัพท์ : 089-1683794

Email : Tmkbestgreen@hotmail.com

Facebook : tmkbestgreenmiracle

Line : tmkbestgreen