รถสิบล้อ (Truck)

รถประเภทนี้มีทั้งแบบเปิดท้ายที่เป็นสิบล้อแบบปกติ และ แบบเปิดข้างที่สะดวกต่อการขนถ่ายของเสียประเภท ถัง 200 ลิตรหรือวัตถุขนาดใหญ่ สามารถรับกากของเสียได้ ประมาณ 10-12 ตัน และมีพนักงานช่วยเหลือ 1-2 คน

รถสิบล้อพ่วง

สามารถรับกากของเสียได้ประมาณ 20-24 ตัน และมีพนักงานช่วยเหลือ 1-2 คน

รถโรลออฟ ( Roll off Truck )

รถประเภทนี้สามารถวางกล่องลงกับพื้นเพื่อสะดวกต่อการขนถ่ายกากอุตสาหกรรม สามารถรับของเสียได้ประมาณ 10-12 ตัน

รถโรลออฟพ่วง

สามารถรับกากของเสียได้ประมาณ 20-24 ตัน

รถดูด (Tank Truck)

เหมาะสำหรับของเสียที่เป็นของเหลว ทั้งแบบน้ำและกากตะกอนเหลว มีหลากหลายขนาดตามความต้องการหน้างานของลูกค้า

ช่องทางการติดต่อ

ที่อยู่: บริษัท ที.เอ็ม.เค.เบสท์ กรีน มิราเคิล จำกัด 

49/4 ม.4 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

โทรศัพท์ : 089-1683794

Email : Tmkbestgreen@hotmail.com

Facebook : tmkbestgreenmiracle

Line : tmkbestgreen